Projekt SPRSS UH III

Město Uherské Hradiště zahájilo 1.10.2017 realizaci projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku III, který je spolufinancován ze zdrojů ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

 

Více informací naleznete zde.

 

Kontakty

Bc. Marta Kratochvílová

koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb

Odbor sociálních služeb 

tel.: 730 812 533

e-mail: marta.kratochvilova@mesto-uh.cz

 

další kontakty

 

Překladač
 

Domácí zdravotní a hospicová péče

Adresa: Velehradská třída 181, 686 01 Uherské Hradiště 
Telefon: 572 555 784, 602 781 582 
Ředitel/vedoucí: Lenka Malušová 
Poskytovatel služby: Charita Uherské Hradiště 
Charita Uherské Hradiště, navazující služby

Charakteristika poskytovaných služeb:

domácí zdravotní a hospicová péče navazuje a doplňuje péči ústavní a snaží se o zlepšení, udržení a zachování zdraví nebo alespoň o zmírnění následků při jeho ztrátě. Pomáhá rodině při péči o své nejbližší. Je poskytovaná 7 dní v týdnu včetně svátků, je indikovaná žádostí lékaře (praktického či ošetřujícího lékaře z oddělení v nemocnici, odkud je uživatel služeb propuštěn do domácího prostředí). Její rozsah, četnost i požadavek určuje ošetřující lékař. Tato péče je poskytovaná týmem kvalifikovaných zdravotnických pracovníků (všichni pracovníci mají Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu). Péče je rozdělena na 4 typy návštěv časově omezených podle závažnosti onemocnění a potřeb uživatelů.

  

ROZSAH SLUŽBY:


• ošetřování nemocných s výživovou sondou, zajištění parenterální výživy,
• aplikace infuzí,

• podávání ordinovaných léků, sledování a měření fyziologických funkcí,
• aplikace inzulínu, injekcí,
• odběry krve a ostatního biologického materiálu,
• cévkování žen a péče o permanentní katetry,
• ošetřování dekubitů a prevenci jejich vzniku, převazy různých ran,
• nácvik správného používání protéz a jiných kompenzačních pomůcek
• kondiční a dechová cvičení, ošetřovatelská rehabilitace u nepohyblivých klientů,
• rozcvičování po úrazech, prevence komplikací imobility,
• zaučování diabetiků a jejich rodin při používání inzulínových per,
• péče o porty, PICC katetry a žilní vstupy,
• péče o pacienty na umělé plicní ventilaci,
• edukace rodiny o léčebném režimu v terminálním stádiu nemoci
• psychická podpora pacienta a rodiny,
• péče o umírající
 

 

Doba poskytování služby: 

kontaktní doba pondělí-pátek  7.00-15.30 hod.

 

Zveřejněno dne: 16.03. 2012   Autor: Administrátor systému