Projekt SPRSS UH III

Město Uherské Hradiště zahájilo 1.10.2017 realizaci projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku III, který je spolufinancován ze zdrojů ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

 

Více informací naleznete zde.

 

Kontakty

Bc. Marta Kratochvílová

koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb

Odbor sociálních služeb 

tel.: 730 812 533

e-mail: marta.kratochvilova@mesto-uh.cz

 

další kontakty

 

Překladač
 

Akropolis, z.s.

Adresa: Stará Tenice 1195, 686 01 Uherské Hradiště 
Telefon: 608 851 095 
Webové stránky: http://www.akropolis-uh.cz 
Ředitel/vedoucí: Bc. Bohdana Krystková 
Poskytovatel služby: Akropolis, z.s. 
Vzděláváme, sportujeme, bavíme. Navazující služby.

Komu jsou služby určeny:

rodiny s dětmi, děti, mládež, dospělí, senioři.

 

Charakteristika poskytovaných služeb:

zapsaný spolek AKROPOLIS provozuje volnočasové, vzdělávací, rozvojové a pohybové aktivity pro různé generace, jsou určeny pro rodiče s dětmi, děti, mládež, dospělé i seniory. V centru najdete celé spektrum aktivit na podporu rodiny, kurzy pro rodiče s dětmi, jazykové kurzy, rozvojové vzdělávací programy a semináře pro dospělé a pohybové aktivity. Akropolis je také dobrovolnickým centrem, které hostí dobrovolníky z Evropy a současně vysílá české zájemce o dobrovolnictví do zahraničí.


Důležitým pilířem centra je miniškolka Rolnička určená pro nejmenší děti od 1,5 do 3 let s možností pravidelného hlídaní zkušenými pečovatelkami.


V létě si v Akropolis můžete vybrat z široké škály tematicky zaměřených příměstských táborů.


Akropolis provozuje i primární bezplatné poradenství v oblasti sociálně právní, pracovně právní, speciálně pedagogickou poradnu, psychologickou poradnu, nutriční, finanční, občansko právní poradnu, internetovou a počítačovou poradnu a genderovou poradnu. Klientům se specifickými potřebami jsou věnovány mimo poradny i speciální aktivity (zaměření na poruchy autistického spektra, ADHD, ADD). Akropolis má také pověření v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.


Zajímavostí jsou vybavené multisenzorické místnosti Snoezelen, které jsou k dispozici veřejnosti. V průběhu celého roku jsou pořádány akce k podpoře a stmelení vztahů v rodině.


Centrum sídlí na Staré Tenici 1195. 
 

Otevírací doba:

pondělí – pátek 8:00–19:00 hod.


úřední dny:
pondělí – pátek 8:00–15:00 hod.

 

 

snoezelen místnost  
 

Zveřejněno dne: 19.03. 2012   Autor: Administrátor systému