Projekt SPRSS UH III

Město Uherské Hradiště zahájilo 1.10.2017 realizaci projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku III, který je spolufinancován ze zdrojů ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

 

Více informací naleznete zde.

 

Kontakty

Bc. Marta Kratochvílová

koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb

Odbor sociálních služeb 

tel.: 730 812 533

e-mail: marta.kratochvilova@mesto-uh.cz

 

další kontakty

 

Překladač
 

Středisko výchovné péče Help

Adresa: Zelené nám. 1292, 686 01 Uherské Hradiště 
Telefon: 572 564 520 
E-mail: svp@svphelp.cz 
Webové stránky: http://www.svphelp.cz 
Ředitel/vedoucí: Mgr. Jitka Pryglová 
Poskytovatel služby: SVP Help 
navazující služby

Komu jsou služby určeny:

děti a mládež od mateřské školy až po ukončení profesní přípravy. Rodiče či jiné osoby zodpovědné za výchovu. Pedagogové.
 

Charakteristika poskytovaných služeb:

Středisko výchovné péče je školským zařízením poskytujícím preventivně-výchovnou péči určenou dětem a mladistvým od 6 do 18 let včetně, případně do ukončení jejich profesní přípravy. Středisko je zařízením ambulantního typu, zaměřujeme se na poradenství, konzultační a terapeutickou činnost v oblasti řešení poruch chování a negativních jevů. Pracuje s klienty individuálně i ve skupinách. Poskytuje odborné poradenství rodičům a pedagogům v oblasti výchovných potíží, rodinných problémů, při zneužívání návykových látek, při trestné činnosti dětí a mládeže apod.

 

Celodenní oddělení slouží pro skupinu 6-8 dětí, které k nám docházejí po dobu 6 týdnů (30 školních dní), kdy se u nás dopoledne učí a odpoledne tráví čas volnočasovými aktivitami, školní přípravou, pohybem, společnými činnostmi. Denní stacionář je určen pro žáky základních škol, kteří mají potíže s chováním, adaptací nebo komunikací ve škole.
 

Otevírací doba:

pondělí            7:00-17:00 hod.

úterý - pátek   7:00-16:00 hod.

 

 

 

Zveřejněno dne: 19.03. 2012   Autor: Administrátor systému