Projekt SPRSS UH III

Město Uherské Hradiště zahájilo 1.10.2017 realizaci projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku III, který je spolufinancován ze zdrojů ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

 

Více informací naleznete zde.

 

Kontakty

Bc. Marta Kratochvílová

koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb

Odbor sociálních služeb 

tel.: 730 812 533

e-mail: marta.kratochvilova@mesto-uh.cz

 

další kontakty

 

Překladač
 

Pedagogicko - psychologická poradna

Adresa: Františkánská 1256, 686 01 Uherské Hradiště 
Telefon: 572 551 352 
Ředitel/vedoucí: PhDr. Nataša Gmentová 
Poskytovatel služby: Krajská pedagogicko-psych. poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedag. pracovníků Zlín 
navazující služby

Komu jsou služby určeny:

dětem, žákům a studentům a jejich zákonným zástupcům.
 

 

Charakteristika poskytovaných služeb:

Pedagogicko-psychologická poradna Uherské Hradiště zajišťuje pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost. Poskytuje odborné psychologické a speciálně pedagogické služby, primárně preventivní péči, pomáhá při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků a studentů i při přípravě na budoucí povolání. Podílí se rovněž na výchově a vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním a mimořádně nadaných. Spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními, popřípadě dalšími institucemi.


Otevírací doba:

pondělí, středa    7.00 - 16.00 hodin

úterý, čtvrtek      7.00 - 15.30 hodin

pátek                 7.00 - 14.30 hodin

Zveřejněno dne: 19.03. 2012   Autor: Administrátor systému