Důležité informace

1.1.2012

Sociální dávky

od 1. ledna 2012 rozhoduje o sociálních dávkách Úřad práce ČR

.....................................................................................................................................................

Konec platnosti zvlášních označení pro motorová vozidla osob se zdravotním potižením!!!                                    

dne 31. prosince 2012 skončila platnost zvláštních označení pro motorová vozidla 01.
Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.

 

 

 
Kontakty

Bc. Taťána Pukovcová

vedoucí oddělení plánování sociálních služeb

Odbor sociálních služeb

tel.: 572 525 780

e-mail: tatana.pukovcova@mesto-uh.cz

další kontakty

 

Překladač
 

základní informace o soc. službách

Sociální službou

je činnost, kterou zabezpečují poskytovatelé sociálních služeb na základě oprávnění dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách) s účinností od 1. 1. 2007.

 

Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti života lidí. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů žijí „na okraji“ společnosti.

 

Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou:

 

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu ,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • poradenství,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • terapeutické činnosti,
 • pomoc při prosazování práv a zájmů.

 

 

Druhy sociálních služeb

 Formy sociálních služeb

 • pobytové - služba je spojená s ubytováním v zařízení sociálních služeb
 • ambulantní - osoba dochází nebo je dopravována/doprovázena do zařízení sociálních služeb
 • terénní - služba je poskytována osobě v jejím přirozeném sociálním prostředí
Zveřejněno dne: 20.03. 2012   Autor: Administrátor systému