Projekt SPRSS UH III

Město Uherské Hradiště zahájilo 1.10.2017 realizaci projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku III, který je spolufinancován ze zdrojů ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

 

Více informací naleznete zde.

 

Kontakty

Bc. Marta Kratochvílová

koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb

Odbor sociálních služeb 

tel.: 730 812 533

e-mail: marta.kratochvilova@mesto-uh.cz

 

další kontakty

 

Překladač
 

základní informace o soc. službách

Sociální službou

je činnost, kterou zabezpečují poskytovatelé sociálních služeb na základě oprávnění dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách) s účinností od 1. 1. 2007.

 

Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti života lidí. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů žijí „na okraji“ společnosti.

 

Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou:

 

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu ,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • poradenství,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • terapeutické činnosti,
 • pomoc při prosazování práv a zájmů.

 

 

Druhy sociálních služeb

 Formy sociálních služeb

 • pobytové - služba je spojená s ubytováním v zařízení sociálních služeb
 • ambulantní - osoba dochází nebo je dopravována/doprovázena do zařízení sociálních služeb
 • terénní - služba je poskytována osobě v jejím přirozeném sociálním prostředí
Zveřejněno dne: 20.03. 2012   Autor: Administrátor systému