Důležité informace

1.1.2012

Sociální dávky

od 1. ledna 2012 rozhoduje o sociálních dávkách Úřad práce ČR

.....................................................................................................................................................

Konec platnosti zvlášních označení pro motorová vozidla osob se zdravotním potižením!!!                                    

dne 31. prosince 2012 skončila platnost zvláštních označení pro motorová vozidla 01.
Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.

 

 

 
Kontakty

Bc. Taťána Pukovcová

vedoucí oddělení plánování sociálních služeb

Odbor sociálních služeb

tel.: 572 525 780

e-mail: tatana.pukovcova@mesto-uh.cz

další kontakty

 

Překladač
 

Fond sociální pomoci a prevence

Fond byl zřízen k poskytování finančních dotací pro neziskové organizace, které realizují veřejně prospěšnou činnost v oblasti prevence sociálně patologických jevů a při poskytování sociálních a navazujících služeb na území města Uherské Hradiště.

Rada města Uherské Hradiště na svém zasedání konaném dne 11. 3. 2008 zřídila „Fond sociální pomoci a prevence“.


Dne 13. 10. 2008 schválilo Zastupitelstvo města Uherské Hradiště „Pravidla pro poskytování dotací z Fondu sociální pomoci a prevence města Uherské Hradiště" a tyto pravidla nabyly účinnosti dne 1. 11. 2008.

 

 

Fond sociální pomoci a prevence města Uherské Hradiště se zřizuje k poskytování finančních dotací sloužících k podpoře neziskových organizací, vyvíjejících veřejně prospěšnou činnost v prevenci sociálně patologických jevů a při poskytování sociálních a navazujících služeb na území města Uherské Hradiště.
 

 

Zveřejněno dne: 21.03. 2012   Autor: Administrátor systému