Projekt SPRSS UH III

Město Uherské Hradiště zahájilo 1.10.2017 realizaci projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku III, který je spolufinancován ze zdrojů ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

 

Více informací naleznete zde.

 

Kontakty

Bc. Marta Kratochvílová

koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb

Odbor sociálních služeb 

tel.: 730 812 533

e-mail: marta.kratochvilova@mesto-uh.cz

 

další kontakty

 

Překladač
 

Fond sociální pomoci a prevence

Fond byl zřízen k poskytování finančních dotací pro neziskové organizace, které realizují veřejně prospěšnou činnost v oblasti prevence sociálně patologických jevů a při poskytování sociálních a navazujících služeb na území města Uherské Hradiště.

Rada města Uherské Hradiště na svém zasedání konaném dne 11. 3. 2008 zřídila „Fond sociální pomoci a prevence“.


Dne 13. 10. 2008 schválilo Zastupitelstvo města Uherské Hradiště „Pravidla pro poskytování dotací z Fondu sociální pomoci a prevence města Uherské Hradiště" a tyto pravidla nabyly účinnosti dne 1. 11. 2008.

 

 

Fond sociální pomoci a prevence města Uherské Hradiště se zřizuje k poskytování finančních dotací sloužících k podpoře neziskových organizací, vyvíjejících veřejně prospěšnou činnost v prevenci sociálně patologických jevů a při poskytování sociálních a navazujících služeb na území města Uherské Hradiště.
 

 

Zveřejněno dne: 21.03. 2012   Autor: Administrátor systému