Projekt SPRSS UH III

Město Uherské Hradiště zahájilo 1.10.2017 realizaci projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku III, který je spolufinancován ze zdrojů ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

 

Více informací naleznete zde.

 

Kontakty

Bc. Marta Kratochvílová

koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb

Odbor sociálních služeb 

tel.: 730 812 533

e-mail: marta.kratochvilova@mesto-uh.cz

 

další kontakty

 

Překladač
 

Zdravotně sociální středisko UH nemocnice

Adresa: J.E.Purkyně 365, 686 01 Uherské Hradiště 
Telefon: 572 529 708 
E-mail: pres@nemuh.cz 
Webové stránky: http://www.nemuh.cz 
Ředitel/vedoucí: Bc. Alena Presová 
Poskytovatel služby: Uherskohradišťská nemocnice a.s. 
sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení ústavní péče

Charakteristika poskytovaných služeb:
 

Zdravotně sociální středisko je umístěno v areálu Uherskohradišťské nemocnice a. s., v budově O. Nepřetržitě po dobu 24 hodin zajišťuje ošetřovatelskou a zdravotní péči, ostatní služby (jako jsou např. sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, akviziční činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí klientů) jsou zajišťovány podle potřeby v pracovní dny. Zdravotně sociální středisko pravidelně navštěvuje lékař. O jeho pracovní době jsou klienti informováni již při nástupu od zdravotně sociálního pracovníka nebo od ošetřovatelského personálu.

 

 

Doba poskytování služby:
 

nepřetržitě po dobu 24 hodin.

 

 

Kapacita:
 

25 lůžek.

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno dne: 22.03. 2012   Autor: Administrátor systému