Projekt SPRSS UH III

Město Uherské Hradiště zahájilo 1.10.2017 realizaci projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku III, který je spolufinancován ze zdrojů ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

 

Více informací naleznete zde.

 

Kontakty

Bc. Marta Kratochvílová

koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb

Odbor sociálních služeb 

tel.: 730 812 533

e-mail: marta.kratochvilova@mesto-uh.cz

 

další kontakty

 

Překladač
 

Intervenční centrum, středisko Uherské Hradiště

Adresa: Protzkarova 51, 68601 Uherské Hradiště 
Telefon: 572 555 330, 775 760 785 
Ředitel/vedoucí: Mgr. Jarmila Hasoňová 
Poskytovatel služby: Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy 
Intervenční centrum Zlínského kraje při Centru poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, pracoviště Uherské Hradiště, služba sociální prevence - intervenční centrum

Poslání služby:

posláním Intervenčního centra je poskytování odborné pomoci a podpory osobám, které jsou ohroženy násilným chováním ze strany osoby blízké nebo osoby žijící s nimi ve společném obydlí, a vlivem domácího násilí se dostaly do nepříznivé sociální situace a nejsou schopny tuto situaci řešit či jí předcházet. Pomocí sociálního poradenství a sociálně terapeutických činností zvyšovat soběstačnost při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí tak, aby byly schopny těmto situacím předcházet či jej řešit vlastními silami.

 

Základní činnosti služby:

- poskytuje sociálně-právní poradenství a sociálně-terapeutické činnosti

- poskytuje krizovou intervenci

- zprostředkovává kontakty s dalšími odbornými službami (psychologické, psychiatrické, zdravotnické, 

  právnické, azylové bydlení aj.)

- nabízí pomoc při sestavování bezpečnostního plánu

 

Cílová skupina:

osoby starší 16 let, které se vlivem domácího násilí dostaly do nepříznivé sociální situace, osoby ohrožené nebo již vystavené psychickému, fyzickému, sexuálnímu či ekonomickému domácímu násilí

 

Konzultační hodiny:

ambulantní:
Pondělí     8:00 - 10:00 hodin
Úterý      13:00 - 16:00 hodin
Středa    13:00 - 18:00 hodin
Čtvrtek         zavřeno

Pátek      8:00 - 13:00 hodin

terénní:
Pondělí   13:00 - 16:00 hodin
Středa      9:00 - 11:00 hodin
 

 

Pokud již došlo ze strany Policie ČR či na základě rozhodnutí soudu k vykázání osoby, která vás ohrožuje, z vašeho domova, Intervenční centrum vás bude kontaktovat samo. Pokud k vykázání nedošlo, můžete se obrátit na Intervenční centrum sami. Pokud chcete pomoci osobě z vaší rodiny či okolí, která je ohrožena násilným chováním svého blízkého, můžete se také obrátit na Intervenční centrum.

Zveřejněno dne: 05.02. 2013   Autor: Jana Kozelková