Projekt SPRSS UH III

Město Uherské Hradiště zahájilo 1.10.2017 realizaci projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku III, který je spolufinancován ze zdrojů ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

 

Více informací naleznete zde.

 

Kontakty

Bc. Marta Kratochvílová

koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb

Odbor sociálních služeb 

tel.: 730 812 533

e-mail: marta.kratochvilova@mesto-uh.cz

 

další kontakty

 

Překladač
 

Centrum poradenství pro rodinné a partners. vztahy

Adresa: Protzkarova 51, 68601 Uherské Hradiště 
Telefon: 572 555 330 
Ředitel/vedoucí: Mgr. Jarmila Hasoňová 
Poskytovatel služby: Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy 
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztah, pracoviště, Uherské Hradiště, odborné sociální poradenství

Poslání služby:

Posláním Poradenského centra je poskytování odborného poradenství a pomoci osobám, které se ocitli v nepříznivé sociální situaci, řeší osobní, rodinné a jiné vztahové problémy a nejsou schopny tuto situaci zvládat vlastními silami. Poradenské centrum svými činnostmi posiluje psychickou odolnost a stabilitu klientů a podporuje jejich schopnosti optimálně se zapojit do běžného života a přispívá tak ke zlepšení rodinných a jiných mezilidských vztahů.

 

Základní činnosti služby:

- psychologické, sociální a právní poradenství

- individuální, párová a rodinná terapie

- psychoterapie

- krizová intervence

 

Cílová skupina

- rodiny s dětmi, manželé, partneři i jednotlivci, kteří mají problémy v osobním životě, v manželském,

  partnerském a rodinném soužití a v jiných mezilidských vztazích

- osoby v krizi

- děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

- osobám řešícím otázku náhradní rodinné péče


Konzultační hodiny

Pondělí    8.00 - 16.00 hodin
Úterý       8.00 – 15.00 hodin
Středa      8.00 – 18.00 hodin
Čtvrtek      8.00 – 15.00 hodin
Pátek         8.00 – 14.30 hodin
 

Ke konzultaci je třeba si předem dohodnout termín - buď telefonicky (tel. 572 555 330), osobně během návštěvních hodin nebo e-mailem: poradna.uh@centrum-poradenstvi.cz
 


 

Zveřejněno dne: 05.02. 2013   Autor: Jana Kozelková