Projekt SPRSS UH III

Město Uherské Hradiště zahájilo 1.10.2017 realizaci projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku III, který je spolufinancován ze zdrojů ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

 

Více informací naleznete zde.

 

Kontakty

Bc. Marta Kratochvílová

koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb

Odbor sociálních služeb 

tel.: 730 812 533

e-mail: marta.kratochvilova@mesto-uh.cz

 

další kontakty

 

Překladač
 

Argo Zlín

Adresa: Nivy II, č. 5358, 76001 Zlín 
Telefon: 774 489 543 
Webové stránky: http://www.argozlin.blog.cz 
Ředitel/vedoucí: Mgr. Vlasta Pátková 
Poskytovatel služby: Společnost dobré vůle Zlín 
pomoc sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením oshroženým osobám

Charakteristika poskytovaných služeb:

Prostřednictvím terénních programů kontaktujeme a nabízíme pomoc sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým osobám, zejména Romům, žijícím na území Zlínského kraje. Prostřednictvím bezplatného poradenství poskytovaného odbornými pracovníky v místě bydliště klientů pomáháme řešit problémové životní situace a zmírňujeme jejich následky.


Cíl poskytovaných služeb:

Při poskytování služby klademe důraz na individuální přístup, podporu samostatného rozhodování a jednání klienta. Klient se podílí na řešení své problémové situace společně s pracovníkem. Služby jsou poskytovány bezplatně. Hlavním cílem služby je:
a) kontaktování potenciálních uživatelů služby v jejich soukromém prostředí, informovat je o jejich právech, povinnostech a nabídnout jim pomoc při uplatňování jejich oprávněných zájmů,
b) pracovat s uživateli na řešení jejich konkrétní nepříznivé situace na základě dohody na plánu řešení, vést je k aktivitě v postupu řešení, posilovat jejich schopnost jednat samostatně,
c) hlavním cílem služby je samostatný uživatel, který si plní řádně své povinnosti, se stabilizovanou bytovou situací, schopný si udržet a rozvíjet dobré vztahy v rodině i širším okolí a hospodařit s prostředky, které má k dispozici.

 

Komu jsou služby určeny:

Služba je určena dospělým osobám, sociálně, společensky a kulturně vyloučeným, nebo vyloučením ohroženým, převážně Romům, žijícím na území Zlínského Kraje. Jedná se o osoby, které se ocitly v problematické situaci, kterou nejsou schopny řešit samy. Může se jednat o osoby, které žijí ve vyloučených lokalitách (vybydlených bytových domech, periferiích měst, ubytovnách apod.), osoby nezaměstnané, v obtížné životní situaci, zadlužené, s dluhy na nájmu a službách s tím spojených, osoby mající problémy v soužití s majoritní společností, osoby neplnící si řádně své povinnosti spojené s výchovou dětí, osoby obtížně hledající pracovní uplatnění, negramotné, obtížně komunikující s institucemi, osoby zanedbávající základní péči o zdraví, osoby neznalé svých základních práv a povinností a neschopné si informace samostatně obstarat.

 

Forma poskytované služby:

terénní

 

 

Doba poskytování služby:

Po – Pá        8.00-16.00 hodin
 

Zveřejněno dne: 12.09. 2014   Autor: Jana Kozelková