Projekt SPRSS UH III

Město Uherské Hradiště zahájilo 1.10.2017 realizaci projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku III, který je spolufinancován ze zdrojů ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

 

Více informací naleznete zde.

 

Kontakty

Bc. Marta Kratochvílová

koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb

Odbor sociálních služeb 

tel.: 730 812 533

e-mail: marta.kratochvilova@mesto-uh.cz

 

další kontakty

 

Překladač
 

Terapeutické centrum ve Zlínském kraji

Adresa: Prštné 86, 76001 Zlín 
Telefon: 778 417 681 
Webové stránky: http://www.podaneruce.cz 
Ředitel/vedoucí: Mgr. Gabriela Kosíková 
Poskytovatel služby: Společnost Podané ruce, o.p.s. 
odborné sociální poradenství, detašované pracoviště v Uherském Hradišti - Šromova 145 v budově Kontaktního centra

Forma poskytované sociální služby:

ambulantní.

 

Charakteristika poskytovaných služeb:

poskytujeme terapii a odborné poradenství pro uživatele návykových látek (alkohol, nealkoholové látky) a blízké těchto osob. Klienti mohou využít individuální, rodinné, párové i skupinové formy terapie a poradenství. Skupinovou terapii nabízíme na pracovišti ve Zlíně. 

 

Cílové skupiny:

služby mohou využívat osoby starší 16 let, mladší v doprovodu zákonného zástupce. Služba je poskytována ambulantně, bezplatně, pokud si klient přeje, může zůstat anonymní.

 

Doba poskytování služby:

úterý, čtvrtek   9.00-17.00 hodin

 

Ve Zlíně je otevřena také terapeutická skupina pro ty, kdo se rozhodli přestat s užíváním návykových látek a hazardním hraním. Více informací na stránkách centra http://www.podaneruce.cz/programy-a-pece/ambulance-adiktologie-zlinsky-kraj/


Na schůzku je třeba se telefonicky objednat dopředu.
  

Kontakt na psychology:

778 147 681 Zlín
777 478 088 Zlín, Uh. Hradiště
 

    
 

Zveřejněno dne: 01.06. 2016   Autor: Administrátor systému