Projekt SPRSS UH III.

Město Uherské Hradiště zahájilo 1.10.2017 realizaci projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku III, který je spolufinancován ze zdrojů ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

 

Více informací najdete zde.

První akce projektu, více čtěte zde.

Kontakty

Bc. Marta Kratochvílová

koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb

Odbor sociálních služeb 

tel.: 730 812 533

e-mail: marta.kratochvilova@mesto-uh.cz

 

další kontakty

 

Překladač
 

Terapeutická dílna Klíček

Adresa: Markov 416, 68601 Uherské Hradiště 
Telefon: 731 680 539 
Webové stránky: www.uhradiste.charita.cz 
Ředitel/vedoucí: Mgr. Petra Hyblerová 
Poskytovatel služby: Oblastní charita Uherské Hradiště 
sociálně terapeutická dílna

Charakteristika poskytovaných služeb:

  • služba nabízí uživatelům tyto základní činnosti:

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
    pomoc při běžných úkonech osobní hygieny,

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
 - zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy

   a potřebám dietního stravování, 
 - pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,

c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k  

    sociálnímu začleňování:
 - nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností:
 - nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností, 
 - pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

 

 


Komu jsou služby určeny:

  • osoby s mentálním postižením (osoby s lehkým až středně těžkým mentálním postižením)
  • osoby s kombinovaným postižením (osoby s mentálním a tělesným postižením se zachovanou funkčností alespoň jedné horní končetiny bez nutnosti pohybu na invalidním vozíku a nevyžadující celodenní péči
  • osoby s částečným zrakovým a sluchovým postižením v kombinaci s mentálním postižením
  • Věková struktura uživatelů služby: 18 - 64 let
     

Forma poskytované sociální služby:

ambulantní.
 

 


Kapacita:

  • okamžitá kapacita služby je 15 osob
  • provozní doba služby:

pondělí 8:00 - 14:00
úterý 8:00 - 14:00
středa 8:00 - 14:00 - detašované pracoviště Velehradská třída 246
čtvrtek 8:00 - 14:00
pátek 8:00 - 14:00
 

Zveřejněno dne: 22.02. 2017   Autor: Michaela Bušová