Důležité informace

1.1.2012

Sociální dávky

od 1. ledna 2012 rozhoduje o sociálních dávkách Úřad práce ČR

.....................................................................................................................................................

Konec platnosti zvlášních označení pro motorová vozidla osob se zdravotním potižením!!!                                    

dne 31. prosince 2012 skončila platnost zvláštních označení pro motorová vozidla 01.
Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.

 

 

 
Kontakty

Bc. Taťána Pukovcová

vedoucí oddělení plánování sociálních služeb

Odbor sociálních služeb

tel.: 572 525 780

e-mail: tatana.pukovcova@mesto-uh.cz

další kontakty

 

Překladač
 

Terapeutická dílna Klíček

Adresa: Markov 416, 68601 Uherské Hradiště 
Telefon: 731 680 539 
Webové stránky: www.uhradiste.charita.cz 
Ředitel/vedoucí: Mgr. Petra Hyblerová 
Poskytovatel služby: Oblastní charita Uherské Hradiště 
sociálně terapeutická dílna

Charakteristika poskytovaných služeb:

  • služba nabízí uživatelům tyto základní činnosti:

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
pomoc při běžných úkonech osobní hygieny,

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,

c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:
1. nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností:
1. nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

 

 


Komu jsou služby určeny:

  • osoby s mentálním postižením (osoby s lehkým až středně těžkým mentálním postižením)
  • osoby s kombinovaným postižením (osoby s mentálním a tělesným postižením se zachovanou funkčností alespoň jedné horní končetiny bez nutnosti pohybu na invalidním vozíku a nevyžadující celodenní péči
  • osoby s částečným zrakovým a sluchovým postižením v kombinaci s mentálním postižením
  • Věková struktura uživatelů služby: 18 - 64 let
     

Forma poskytované sociální služby:

ambulantní.
 

 


Kapacita:

  • okamžitá kapacita služby je 15 osob
  • provozní doba služby:

pondělí 8:00 - 14:00
úterý 8:00 - 14:00
středa 8:00 - 14:00 - detašované pracoviště Velehradská třída 246
čtvrtek 8:00 - 14:00
pátek 8:00 - 14:00
 

Zveřejněno dne: 22.02. 2017   Autor: Michaela Bušová