Projekt SPRSS UH III

Město Uherské Hradiště zahájilo 1.10.2017 realizaci projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku III, který je spolufinancován ze zdrojů ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

 

Více informací naleznete zde.

 

Kontakty

Bc. Marta Kratochvílová

koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb

Odbor sociálních služeb 

tel.: 730 812 533

e-mail: marta.kratochvilova@mesto-uh.cz

 

další kontakty

 

Překladač
 

Senior Pas

nabízí možnost využívání systému slev poskytovaným držitelům karet Senior Pas.

Senior Pasy je název projektu, určeného obyvatelům ČR, kteří dovršili věk 55 let. Jedná se o systém slev poskytovaný držitelům karet Senior Pas. Slevy jsou celoroční a lze je uplatnit na místech označených logem Senior Pas. Úplný seznam poskytovatelů slev naleznete na adrese www.seniorpasy.cz.


Zájemci si mohou o kartu zažádat e-mailem na adrese info©seniorpasy.cz, telefonicky na tel. 840 111 122, případně poštou prostřednictvím vyplněného registračního formuláře zaslaného na adresu: Senior Pasy, Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno.


Žádost je možné podat také v Klubu důchodců Uherské Hradiště, kde jsou formuláře žádostí k dispozici. Hotovou kartu je pak možné si přijít vyzvednout tamtéž asi do 6 týdnů.


Kontaktním místem je pro okres Uherské Hradiště Klub důchodců Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 155, Pasáž Slunce, 3. poschodí. Úřední hodiny kanceláře jsou každé úterý nebo čtvrtek v době od 14.00 do 16.00 hodin.
 

Zveřejněno dne: 15.05. 2018   Autor: Marta Kratochvílová