Projekt SPRSS UH III

Město Uherské Hradiště zahájilo 1.10.2017 realizaci projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku III, který je spolufinancován ze zdrojů ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

 

Více informací naleznete zde.

 

Kontakty

Bc. Marta Kratochvílová

koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb

Odbor sociálních služeb 

tel.: 730 812 533

e-mail: marta.kratochvilova@mesto-uh.cz

 

další kontakty

 

Překladač
 

EUROKLÍČ

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje ve spolupráci se Zlínským krajem a NRZP (Národní rada osob se zdravotním postižením ČR) je jeden z distributorů EUROKLÍČŮ.

Smyslem EUROKLÍČE je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu na celém území ČR rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) Euroklíč je univerzální klíč do tzv. eurozámku. Těmito zámky bývají osazeny veřejné budovy, úřady, kulturní zařízení, nádraží, velké obchodní domy a centra. Veškeré informace o tom, co je EUROKLÍČ a mapu již osazených míst naleznete na adrese: http://www.eurokeycz.com/1_info.html

 

Tyto klíče se vydávají na základě průkazu ZTP a ZTP/P. Pro vyřízení tohoto klíče je potřeba doložit lékařskou zprávu, občanský průkaz, popřípadě pas klienta a vyplnit potřebný tiskopis. Po předložení všech výše uvedených dokumentů klient obdrží EUROKLÍČ. Vše je zcela zdarma.

 

Toto si lze vyřídit v organizaci Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, pobočka Uherské Hradiště, Palackého náměstí 293. Vchod zboku naproti České Spořitelny.

Zveřejněno dne: 27.05. 2019   Autor: Marta Kratochvílová