Projekt SPRSS UH III

Město Uherské Hradiště zahájilo 1.10.2017 realizaci projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku III, který je spolufinancován ze zdrojů ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

 

Více informací naleznete zde.

 

Kontakty

Bc. Marta Kratochvílová

koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb

Odbor sociálních služeb 

tel.: 730 812 533

e-mail: marta.kratochvilova@mesto-uh.cz

 

další kontakty

 

Překladač
 

PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče

Adresa: Mariánské náměstí 98, 68601 Uherské Hradiště 
Telefon: 605 589 209 
Webové stránky: www.centrum.pahop.cz 
Ředitel/vedoucí: Mgr. Pavla Zahrádková 
Poskytovatel služby: PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče 
Odlehčovací služby.

Charakteristika poskytovaných služeb:

cílem je pomoci lidem s nevyléčitelnou nemocí v konečné fázi života tak, aby mohli toto období prožít se svými nejbližšími v domácím prostředí, a budou ho vnímat jako přirozenou a smysluplnou součást svého života.
Základní činnosti služby jsou:
- odstranění nežádoucích projevů nemoci a obklopit umírajícího člověka a jeho rodinu péčí, láskou a

  porozuměním,
- uspokojování všech čtyř okruhů potřeb člověka – tělesných, duševních, duchovních a sociálních,
- pomoc blízkým osobám umírajícího člověka, které o svého nemocného pečují, aby nezůstali sami v těžkých

  chvílích, které přicházejí,
- pomoc při zajišťování kompenzačních pomůcek, odborné poradenství,
- pomoc a podpora pozůstalým při ztrátě svého blízkého (osobní návštěvy, korespondence, pravidelná

  setkávání s pozůstalými).
 

Komu jsou služby určeny:

osobám všech věkových a cílových skupin s nevyléčitelnou nemocí v konečné fázi života. Služba je poskytována na území Uherskohradišťska a Uherskobrodska.

 

Forma poskytované služby:

terénní.

 

Doba poskytování služby:

pondělí - pátek 7:00-19:00 hod.

Kapacita: 2 uživatelé.
 

Zveřejněno dne: 27.08. 2018   Autor: Marta Kratochvílová