Projekt SPRSS UH III

Město Uherské Hradiště zahájilo 1.10.2017 realizaci projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku III, který je spolufinancován ze zdrojů ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

 

Více informací naleznete zde.

 

Kontakty

Bc. Marta Kratochvílová

koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb

Odbor sociálních služeb 

tel.: 730 812 533

e-mail: marta.kratochvilova@mesto-uh.cz

 

další kontakty

 

Překladač
 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TULiP

Adresa: Nádražní 29, 68601 Uherské Hradiště 
Telefon: 606 672 239, 725 520 998 
Webové stránky: http://www.klubtulip.cz 
Ředitel/vedoucí: Mgr. et BcA. Josef Kostka 
Poskytovatel služby: Charita Uherské Hradiště 
Charita Uherské Hradiště, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Charakteristika služby:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je služba určena rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně-patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností. Zařízení nabízí smysluplné trávení volného času v klubovně, která je např. vybavena stolním fotbalem, šipkami, stolními hrami, počítačem s připojením na internet. K dalším poskytovaným službám patří sociální intervence, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, základní poradenství, volnočasové činnosti, krizová intervence, situační intervence, terénní sociální práce, doprovodné aktivity, jednání s institucemi ve prospěch klienta, případová práce.
 

Komu jsou služby určeny:

osobám od 12 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy, závislostí nebo osobám závislým na návykových látkách, osobám v krizi, osobám žijícím v sociálně vyloučených komunitách, osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, pachatelům trestné činnosti a etnickým menšinám. Lidem od 21 do 26 let nabízí zařízení sociální služby pouze individuální formou (např. poradenství, infoservis, doprovázení atd.). 

 

Forma poskytování:

ambulantní, terénní.

 

Provozní doba:

ambulantní forma

pondělí-pátek  od 14.00-19.00  hod. (v červenci a srpnu 12.00 -17.00 hod., vždy mimo středy).
 

Kapacita:

15 osob klub v daný okamžik (ambulantní forma), 1 osoba v daný okamžik (terénní forma).

 

Zveřejněno dne: 06.02. 2012   Autor: Administrátor systému