Projekt SPRSS UH III

Město Uherské Hradiště zahájilo 1.10.2017 realizaci projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku III, který je spolufinancován ze zdrojů ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

 

Více informací naleznete zde.

 

Kontakty

Bc. Marta Kratochvílová

koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb

Odbor sociálních služeb 

tel.: 730 812 533

e-mail: marta.kratochvilova@mesto-uh.cz

 

další kontakty

 

Překladač
 

Kontaktní centrum v Uherském Hradišti

Adresa: Šromova 145, 686 01 Uherské Hradiště 
Telefon: 777 454 795, 737 641 727 
Webové stránky: http://www.podaneruce.cz 
Ředitel/vedoucí: Mgr. Jakub Mořický 
Poskytovatel služby: Společnost Podané ruce, o.p.s. 
kontaktní centra

Charakteristika poskytovaných služeb:

cílem je nabízet kontaktní a poradenskou službu jak v kontaktním centru, tak v terénu v Uherském Hradišti a nejbližších městech (Staré Město, Kunovice, Uherský Brod). Základní ideou zařízení je reagovat nabídkou programů na vývoj místní drogové scény a potřeby klientů a veřejnosti z tohoto vývoje vyplývající (komunitní princip). Terénní programy (výměnný program, poradenství, krizová intervence, asistenční služba) jsou určeny pro uživatele nealkoholových drog a osoby jim blízké. Kontaktní a poradenský program nabízí navíc ještě možnost pobytu klientů v kontaktní místnosti, větší prostor pro poradenskou činnost a některé další služby (občerstvení, vyprání prádla a sprchu). Služby jsou nabízeny anonymně.


Pomoc je poskytována: 

osobám ohrožených závislostí, nebo osobám závislým na návykových látkách a osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy a rodinám uživatelů.  


Doba poskytování služby:

ambulantní forma:

pondělí - pátek      8.00-16.00 hodin

 

 

terénní forma - Uherské Hradiště:

pátek                 14.30-16.00 hodin

 

Kapacita:

ambulantní forma - denní kapacita 15 klientů, terénní forma - denní kapacita 10 klientů.
 

Zveřejněno dne: 06.02. 2012   Autor: Administrátor systému