Fond sociální pomoci a prevence

Sdílet na facebook
Sdílet na twitter
Sdílet na pocket
Sdílet na email

Fond byl zřízen k poskytování finančních dotací pro neziskové organizace, které realizují veřejně prospěšnou činnost v oblasti prevence sociálně patologických jevů a při poskytování sociálních a navazujících služeb na území města Uherské Hradiště.

Rada města Uherské Hradiště na svém zasedání konaném dne 11. 3. 2008 zřídila „Fond sociální pomoci a prevence“. Dne 13. 10. 2008 schválilo Zastupitelstvo města Uherské Hradiště „Pravidla pro poskytování dotací z Fondu sociální pomoci a prevence města Uherské Hradiště“ a tyto pravidla nabyly účinnosti dne 1. 11. 2008.

Fond sociální pomoci a prevence města Uherské Hradiště se zřizuje k poskytování finančních dotací sloužících k podpoře neziskových organizací, vyvíjejících veřejně prospěšnou činnost v prevenci sociálně patologických jevů a při poskytování sociálních a navazujících služeb na území města Uherské Hradiště.
 

Skip to content