Domov pro osoby se zdravotním postižením – Medlovice

Adresa:
Medlovice 90
687 41 Medlovice
 www.ssluh.cz/
Kontaktní údaje:
 Mgr. Petra Mikulová
 petra.mikulova@ssluh.cz
 572 594 329
Poskytovatel:
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště
Pro koho je služba určena:
Domov pro osby se zdravotním postižením Medlovice nabízí péči osobám s těžkým a hlubokým mentálním postižením a také uživatelům s kombinovanými vadami s omezenou mobilitou, kteří své zdravotní a sociální znevýhodnění nemohou zvládat v přirozeném prostředí sami nebo za pomoci svých rodin. Kombinovaným postižením rozumíme osoby s mentálním postižením a přidruženým postižením tělesným, smyslovým nebo organickou poruchou vyvolanou poškozením mozku v důsledku úrazu nebo jiného onemocnění centrální nervové soustavy.

Doba poskytování služby:

Služba je poskytována nepřetržitě po celý rok.

Kapacita:
7 lůžek. Sociální služby postupně snižují kapacitu na základě usnesení Rady Zlínského kraje.
Další informace:

Rada Zlínskmého kraje na svém 33. zasedání dne 21.11.2022 – usnesení č. 0944/R33/22 souhlasila se záměřem příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště ukončit poskytování sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením ID 7895834 v organizační jednotce Domov pro osoby se zdravotním postižením Medlovice,  dle přílohy č. 1025-22-P01.

Současně Rada Zlínského kraje schválila zastavení přijímání klientů do služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, ID 7895834 poskytované v organizační jednotce Domov pro osoby se zdravotním psotižením Medlovice, začleněné do příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště a to s účinností od 22.11.2022.

Fotogalerie:
Forma poskytování služby:
Druh služby:
Cílové skupiny:
Působnost:

Poslední aktualizace dne: 6. 10. 2023.

Skip to content