Středisko humanitární pomoci (humanitární sklad)

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Adresa:
Rostislavova ul. 488
686 01 Uherské Hradiště
 www.uhradiste.charita.cz
Kontaktní údaje:
Poskytovatel:
Charita Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště
Pro koho je služba určena:
Pomoc lidem v České republice i v zahraničí, kteří se ocitli v sociální nouzi nebo jiné krizové situaci.
Doba poskytování služby:
vždy první pondělí v měsíci14.00-17.00 hod.
Další informace:

Na základě žádosti zájemců o přímou pomoc jsou prováděna sociální šetření v bydlišti žadatele. Je zjišťován skutečný rozsah potřebné pomoci, jsou posuzovány okolnosti, které byly příčinou vzniku nepříznivé situace a rovněž je posuzováno, zda poskytnutí přímé pomoci bude mít pozitivní dlouhodobější dopad na řešení situace a zda má žadatel snahu svou situaci řešit nejen přímou pomocí. Na základě takto získaných poznatků je pak rozhodnuto o poskytnutí pomoci. Poskytnutí může být v několika formách – např. přímá úhrada dlužných částek (energie, školné, nájemné aj.) nebo zakoupení potřebného vybavení.

Fotogalerie:
Forma poskytování služby:
Druh služby:
Cílové skupiny:
Působnost:

Poslední aktualizace dne: 23. 9. 2019.

Skip to content