Euroklíč

logo Euroklíč
Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje ve spolupráci se Zlínským krajem a NRZP (Národní rada osob se zdravotním postižením ČR) je jeden z distributorů EUROKLÍČŮ.

Smyslem EUROKLÍČE je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu na celém území ČR rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) Euroklíč je univerzální klíč do tzv. eurozámku. Těmito zámky bývají osazeny veřejné budovy, úřady, kulturní zařízení, nádraží, velké obchodní domy a centra. Veškeré informace o tom, co je EUROKLÍČ a mapu již osazených míst naleznete na adrese: http://www.eurokeycz.com/1_info.html

Tyto klíče se vydávají na základě průkazu ZTP a ZTP/P. Pro vyřízení tohoto klíče je potřeba doložit lékařskou zprávu, občanský průkaz, popřípadě pas klienta a vyplnit potřebný tiskopis. Po předložení všech výše uvedených dokumentů klient obdrží EUROKLÍČ. Vše je zcela zdarma.

Toto si lze vyřídit v organizaci Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, pobočka Uherské Hradiště, Palackého náměstí 293. Vchod zboku naproti České Spořitelny.

Zveřejněno dne: 27. 5. 2020. Aktualizováno dne: 26. 5. 2020.

Skip to content