Prohlášení o přístupnosti

Město Uherské Hradiště se zavazuje k zpřístupnění webové stránky socialnisluzby.mesto-uh.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, a se změnou zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky socialnisluzby.mesto-uh.cz.

 

Stav souladu

Kód stránek je vytvořen v souladu s normou HTML5, pomocí kaskádových stylů CSS a JavaScriptu. Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami. 

Všechny velikosti jsou uvedeny v relativních jednotkách. V případě, že je pro uživatele obsah a text webové prezentace obtížně čitelný může si jej zvětšit pomocí nástroje prohlížeče. Obsah a text webové prezentace je responzivní, tj. přizpůsobí se rozlišení monitoru. V nejběžněji užívaných prohlížečích lze obsah a text zvětšovat a zmenšovat taktéž za užití klávesových zkratek CTRL++ a CTRL+-.

 

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou v textu vyznačeny textem s typem souboru a jeho velikostí, případně ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

  • PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  • JPG, JPEG – obrázky a fotografie – dokáží je zobrazit všechny běžně používané grafické prohlížeče a editory.

 

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu:

Město Uherské Hradiště
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
+420 572 525 111
epodatelna@mesto-uh.cz

Postupy pro prosazování práva:

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz

 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 16. 9. 2019
Prohlášení o přístupnosti odpovídá vzoru stanovenému prováděcím aktem Evropské komise vydaným podle čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Skip to content