Základní informace o sociálních službách

Sociální službou

je činnost, kterou zabezpečují poskytovatelé sociálních služeb na základě oprávnění dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách) s účinností od 1. 1. 2007.

Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti života lidí. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů žijí „na okraji“ společnosti.

Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • poradenství,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • terapeutické činnosti,
 • pomoc při prosazování práv a zájmů.

Druhy sociálních služeb

 • sociální poradenství
 • služby sociální péče
 • služby sociální prevence 

 Formy sociálních služeb

 • pobytové – služba je spojená s ubytováním v zařízení sociálních služeb
 • ambulantní – osoba dochází nebo je dopravována/doprovázena do zařízení sociálních služeb
 • terénní – služba je poskytována osobě v jejím přirozeném sociálním prostředí
Skip to content