Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižením – Chráněné bydlení Boršice

Adresa:
Boršice 176
687 09 Boršice
 www.ssluh.cz/chranene-bydleni/...
Kontaktní údaje:
 Mgr. Jana Sentlová
 jana.sentlova@ssluh.cz
 730 587 559
Poskytovatel:
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště
Pro koho je služba určena:
Osobám se střední a vyšší mírou podpory s mentálním a kombinovaným postižením ve smyslu mentálního a přidruženého tělesného postižení, které jsou schopny pohybu s použitím kompenzačních pomůcek. Chráněné bydlení není vhodné pro osoby, které potřebují plně bezbariérové prostředí.
Věková kategorie je od 19 do 80 let.

Věk pro podání žádosti do služby poskytované v Boršicích je do 70 let. Osoby, které v průběhu poskytování služby dosáhnou věkovou hranici nad 80 let, zůstávají ve službě za předpokladu, že služba bude schopna v rámci rozsahu svých činností zajistit jeho potřeby.
Doba poskytování služby:

Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně.

Kapacita:
6 osob.
Další informace:

Posláním chráněného bydlení je poskytnout lidem se zdravotním postižením podporu, která jim umožní život ve vlastní v domácnosti s možností využívat veřejně dostupné služby a začlenit se do společnosti a místní komunity.

Fotogalerie:
Forma poskytování služby:
Druh služby:
Cílové skupiny:
Působnost:

Poslední aktualizace dne: 10. 8. 2022.

Skip to content