Centrum sv. Sáry

Adresa:
Studentské náměstí 1531
686 01 Uherské Hradiště
 www.uhradiste.charita.cz
Kontaktní údaje:
 Mgr. Pavla Nekardová
 sara@uhradiste.charita.cz
 606 641 980
Poskytovatel:
Charita Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště
Pro koho je služba určena:
Rodinám či osamělým rodičům s dětmi do 18 let, těhotným ženám bez doposud narozeného dítěte z Uherského Hradiště a okolních obcí, které mají zájem aktivně se podílet na zlepšení a zkvalitnění svého života.
Doba poskytování služby:

Ambulantní forma:

středa 8.00-15.30 hod.
pátek 8.00-12.00 hod.

Terénní forma:

pondělí-pátek 8.00-17.00 hod.
Kapacita:
Kaapcita se odvíjí od míry intenzity spolupráce s uživateli. Jedna pracovnice poskytuje službu v průměru 10 rodinám.
Další informace:

Podporuje rodiny nacházející se v obtížné životní situaci, která by mohla negativně ovlivnit vývoj dětí. Pracovnice pomáhají rodičům svou situaci aktivně řešit tak, aby nedošlo k dalšímu ohrožení, prevenci odebrání dítěte z rodiny a pomoc s návratem dítěte do biologické rodiny, s cílem zkvalitnit život celé rodiny. Nabízíme podporu při vzdělávání, výchově a rozvíjení dítěte, pomoc při hledání zaměstnání, vedení domácnosti, v oblasti bydlení
a finančního zajištění, doprovod při jednání na úřady i jiné instituce, posílení kladných vztahů s okolím aj.

Fotogalerie:

Poslední aktualizace dne: 15. 8. 2023.

Skip to content