Charitní domov pro řeholnice Velehrad

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Adresa:
Hradišťská 142
687 06 Velehrad
 www.ckch.cz/charitni-domov-pro...
Kontaktní údaje:
 Mgr. Anežka Němcová
 charita.velehrad@seznam.cz
 572 571 630
Poskytovatel:
Pro koho je služba určena:
Řeholním sestrám z Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje.
Doba poskytování služby:

Služba je poskytována nepřetržitě po celý rok.

Kapacita:
13 míst.
Další informace:

Charitní domov pro řeholnice je zařízení rodinného a církevního typu, které zajišťuje pro uživatelky dle jejich individuálních potřeb: ubytování, stravování, zdravotní a ošetřovatelskou péči, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, vytváření podmínek pro život modlitby a svátostí, sociálně terapeutické a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Fotogalerie:
Forma poskytování služby:
Druh služby:
Cílové skupiny:
Působnost:

Poslední aktualizace dne: 26. 9. 2019.

Skip to content