Chráněné bydlení – Jarošov

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Adresa:
U Cihelny 259
686 01 Uherské Hradiště - Jarošov
 www.ssluh.cz/
Kontaktní údaje:
 Mgr. Markéta Kuchařová
 marketa.kucharova@ssluh.cz
 728 665 202
Poskytovatel:
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště
Pro koho je služba určena:
Osobám s mentálním a kombinovaným postižením s nízkou a střední mírou podpory (kombinovaným postižením se rozumí osoby s mentálním postižením a přidruženým tělesným, popř. smyslovým postižením). Ve věkové kategorii 19-70 let, uživatelé služby, kteří přesáhnou věkovou hranici 70 let a spadají do cílové skupiny, v chráněném bydlení zůstávají.
Doba poskytování služby:

Služba je poskytována nepřetržitě po celý rok.

Další informace:

Posláním Chráněného bydlení Jarošov je poskytování přiměřené míry podpory osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které potřebují individuální podporu v každodenním životě. Služba je poskytována s ohledem na respektování práv a zachování lidské důstojnosti uživatelů.

Sociální služba podporuje samostatnost uživatelů a poskytuje jim pouze takovou míru pomoci, kterou skutečně potřebují k prožití plnohodnotného života.

Usilujeme o to, aby uživatelé mohli žít důstojně podle svých potřeb, přání a možností srovnatelně se svými vrstevníky – princip normality.

Fotogalerie:
Forma poskytování služby:
Druh služby:
Cílové skupiny:
Působnost:

Poslední aktualizace dne: 26. 9. 2019.

Skip to content