Chráněné bydlení – Kunovice

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Adresa:
Lidická 1502
686 04 Kunovice
 www.ssluh.cz/
Kontaktní údaje:
Poskytovatel:
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště
Pro koho je služba určena:
Dospělým osobám s mentálním postižením ve věku 19 – 64 let a osobám s kombinovaným postižením (tj. osoby s mentálním a přidruženým tělesným postižením, které jsou schopny samostatného pohybu bez kompenzačních pomůcek. Věková hranice je směrodatná pro příjem nových uživatelů. Pokud stávající klient služby přesáhne horní věkovou hranici, může v chráněném bydlení zůstat, bude-li to smysluplné a přínosné z hlediska jeho osobních cílů, dalšího rozvoje a aktivního způsobu života.
Doba poskytování služby:

Služba je poskytována nepřetržitě po celý rok.

Další informace:

Posláním Chráněného bydlení Kunovice je poskytování a zprostředkování sociálních služeb, bydlení a stravování na základě individuálních potřeb klientů. Umožňujeme klientům žít běžným způsobem života, dle jejich možností a schopností, v souladu se Standardy kvality sociálních služeb.

Fotogalerie:
Forma poskytování služby:
Druh služby:
Cílové skupiny:
Působnost:

Poslední aktualizace dne: 26. 9. 2019.

Skip to content