Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižením – Chráněné bydlení Kunovice

Adresa:
Lidická 1502
686 04 Kunovice
 www.ssluh.cz/
Kontaktní údaje:
 Mgr. Jana Sentlová
 jana.sentlova@ssluh.cz
 730 587 559
Poskytovatel:
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště
Pro koho je služba určena:
Dospělým osobám ve věku 18 – 80 let, osobám s mentálním a kombinovaným postižením (tj. osoby s mentálním a přidruženým tělesným postižením, které jsou schopny samostatného pohybu bez kompenzačních pomůcek) a osobám vyžadující nízkou až střední míru podpory.

Horní věková hranice pro přijetí nového uživatele je 64 let. Pokud stávající uživatel služby přesáhne věkovou hranici 80 let, může v CHB zůstat. Za předpokladu, že služba bude schopna v rámci rozsahu svých činností zajistit jeho potřeby.
Doba poskytování služby:
pondělí – neděle 6.00-21.00 hod.
Kapacita:
6 osob.
Další informace:

Poslání Chráněného bydlení Kunovice je začlenění uživatelů do běžného způsobu života, aby se stali součástí komunity a byla jim poskytnuta taková míra podpory, kterou skutečně potřebují.

Fotogalerie:
Forma poskytování služby:
Druh služby:
Cílové skupiny:
Působnost:

Poslední aktualizace dne: 10. 8. 2022.

Skip to content