Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižením – Chráněné bydlení Staré Město, Tyršova

Adresa:
Tyršova 1626
686 03 Staré Město
 www.ssluh.cz/
Kontaktní údaje:
 Mgr. Jana Sentlová
 jana.sentlova@ssluh.cz
 730 587 559
Poskytovatel:
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště
Pro koho je služba určena:
Osobám s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým.

Věková vymezení cílové skupiny je od 18 do 80 let. Horní hranice pro přijetí nového uživatele je 64 let.
Doba poskytování služby:

Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně.

Kapacita:
8 osob.
Další informace:

Posláním služby je umožnit lidem s mentálním postižením bydlet v samostatných domácnostech v běžné zástavbě a poskytnout jim individuální podporu v takové míře, aby mohli žít způsobem srovnatelným s životem jejich vrstevníků. Podporujeme je v začleňování do běžného života tak, aby byli součástí místní komunity a nesli odpovědnost za svá rozhodnutí.

Fotogalerie:
Forma poskytování služby:
Druh služby:
Cílové skupiny:
Působnost:

Poslední aktualizace dne: 10. 8. 2022.

Skip to content