Chráněné bydlení – Staré Město, Tyršova

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Adresa:
Tyršova 1626
686 03 Staré Město
 www.ssluh.cz/
Kontaktní údaje:
 Mgr. Pavlína Vavřiníková
 pavlina.vavrinikova@ssluh.cz
 737 619 069, 730 587 559
Poskytovatel:
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště
Pro koho je služba určena:
Osobám s mentálním a osobám s kombinovaným postižením (tj. osoby s mentálním a přidruženým tělesným postižením, které jsou schopny samostatného pohybu bez kompenzačních pomůcek) ve věku od 18 let. Horní hranice pro přijetí nového uživatele je 64 let.
Doba poskytování služby:

Služba je poskytována nepřetržitě po celý rok.

Kapacita:
8 míst (2 jednolůžkové a 3 dvoulůžkové pokoje).
Další informace:

Posláním Chráněného bydlení Staré Město-Tyršova je poskytovat dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením bydlení v skupinových domácnostech s možností využít podporu pracovníka dle individuálních potřeb klientů. Důraz klademe na posilování kompetencí klientů a vytvoření takových podmínek, které vedou k jejich co největší samostatnosti. Cílem služby je pomoc a podpora uživatelům služby v zařazení se do běžného způsobu života v rámci místní komunity a přirozeného prostředí, dále podpora uživatelů v samostatném rozhodování se o svých záležitostech.

Fotogalerie:
Forma poskytování služby:
Druh služby:
Cílové skupiny:
Působnost:

Poslední aktualizace dne: 26. 9. 2019.

Skip to content