Chráněné bydlení – Staré Město, Velehradská

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Adresa:
Velehradská 2196, 2197
686 03 Staré Město
 www.ssluh.cz/
Kontaktní údaje:
 Mgr. Lucia Chovanová
 lucia.chovanova@ssluh.cz
 773 623 289
Poskytovatel:
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště
Pro koho je služba určena:
Osobám s mentálním postižením s nízkou a střední mírou podpory. Osobám s kombinovaným postižením (tj. osoby s mentálním postižením a přidruženým tělesným nebo smyslovým postižením), s nízkou a střední mírou podpory, které používají pouze základní kompenzační pomůcky a jsou schopny samostatného pohybu. Služba je poskytována od 19 do 80 let, horní hranice pro přijetí nového uživatele je 64 let.
Doba poskytování služby:

Služba je poskytována nepřetržitě po celý rok.

Kapacita:
12 lůžek ve dvou bytových domech.
Další informace:

Posláním Chráněného bydlení – Staré Město je vytvářet lidem s lehkým a středně těžkým mentálním, případně kombinovaným postižením takové podmínky, aby mohli žít důstojně běžným způsobem života v přirozeném prostředí a stali se rovnocennými členy společnosti. Pracovníci svým profesionálním přístupem usilují o maximální rozvoj soběstačnosti uživatelů služby a o jejich zařazení do běžné společnosti prostřednictvím poskytování individuálně stanové potřebné míry pomoci a podpory.

Fotogalerie:
Forma poskytování služby:
Druh služby:
Cílové skupiny:
Působnost:

Poslední aktualizace dne: 27. 9. 2019.

Skip to content