Chráněné bydlení Ulita

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Adresa:
Velehradská třída 246
686 01 Uherské Hradiště
 www.uhradiste.charita.cz/nase-...
Kontaktní údaje:
 Mgr. Lenka Kaňovská, DiS.
 chb@uhradiste.charita.cz
 604 222 171, 730 580 107
Poskytovatel:
Charita Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště
Pro koho je služba určena:
Osobám s mentálním postižením (osoby s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, osoby se získaným poškozením mozku), osobám s kombinovaným postižením, věková struktura uživatelů služeb je od 18 do 64 let.
Doba poskytování služby:

Služba je poskytována nepřetržitě po celý rok.

Kapacita:
12 lůžek.
Další informace:

Posláním Chráněného bydlení Ulita je vytvářet prostor k získání a upevňování schopností a dovedností umožňujících začlenění do společnosti dospělým lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením, kteří jsou za individuálně stanovené míry podpory osobního asistenta schopni částečně samostatného života. Cílem Chráněného bydlení Ulita je na základě zájmu uživatele a individuálně stanovené míry podpory asistenta vytvářet podmínky zajišťující uživateli domov, v němž může rozvíjet své znalosti, schopnosti a dovednosti vedoucí ke zvyšování, upevnění a udržení své soběstačnosti a samostatnosti v maximální možné míře.

Fotogalerie:
Forma poskytování služby:
Druh služby:
Cílové skupiny:
Působnost:

Poslední aktualizace dne: 26. 9. 2019.

Skip to content