Denní centrum sv. Ludmily

Adresa:
Velehradská třída 247
686 01 Uherské Hradiště
 www.uhradiste.charita.cz
Kontaktní údaje:
Poskytovatel:
Charita Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště
Pro koho je služba určena:
Osobám starším 18 let s lehkým až středním mentálním postižením, osobám se získaným poškozením mozku. Osobám s kombinovaným postižením (osoby s mentálním a tělesným postižením, osoby s mentálním a sluchovým postižením, osoby s mentálním a zrakovým postižením).

Doba poskytování služby:
pondělí-pátek 7.00-14.00 hod.
Kapacita:
16 osob.
Další informace:

Zařízení poskytuje sociální péči v podobě ambulantní sociální služby, která nabízí dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením z Uherského Hradiště a blízkého okolí individuální pomoc a podporu soběstačnosti při začleňování se do běžného život. Integrací se snažíme co nejvíce zabránit jejich sociální izolaci a vyloučení ze společnosti. Uživatelům služby umožňujeme také smysluplné využití jejich jinak volného času.

Fotogalerie:
Forma poskytování služby:
Druh služby:
Cílové skupiny:
Působnost:

Poslední aktualizace dne: 17. 8. 2023.

Skip to content