Denní stacionář – Diakonie ČCE – středisko CESTA

Adresa:
Na Stavidle 1266
686 01 Uherské Hradiště
 www.strediskocesta.cz
Kontaktní údaje:
 Mgr. et Mgr. Věra Řešetková
 stacionar@strediskocesta.cz
 603 731 670
Poskytovatel:
Diakonie ČCE – středisko CESTA, Na Stavidle 1266, 686 01 Uherské Hradiště
Pro koho je služba určena:
Denní stacionář je určen klientům se středním až těžkým mentálním či kombinovaným postižením ve věku od 6 do 40 let.
Doba poskytování služby:
pondělí-pátek 7.30-15.00 hod.
Kapacita:
12 klientů v jeden okamžik.
Další informace:

Posláním služby je podporovat osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Služba pomáhá naplňovat osobní cíle svých klientů, a to zejména při osvojování a upevňování dovedností v oblasti sebeobsluhy a snaží se dosahovat pozitivních změn v jejich životě.

Fotogalerie:
Forma poskytování služby:
Druh služby:
Cílové skupiny:
Působnost:

Poslední aktualizace dne: 17. 5. 2022.

Skip to content