Dobrovolnické centrum Maltézská pomoc o.p.s.

Adresa:
Studentské náměstí 1531
686 01 Uherské Hradiště
 www.maltezskapomoc.cz/
Kontaktní údaje:
 Mgr. Miroslava Třasoňová
 uh@maltezskapomoc.cz
 736 620 803
Poskytovatel:
Maltézská pomoc, o.p.s., Lázeňská 2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Pro koho je služba určena:
Dobrovolnické aktivity jsou určeny rodinám s dětmi se zdravotním znevýhodněním nebo ohroženým sociálním vyloučením, osobám se zdravotním znevýhodněním a osamoceným seniorům.
Doba poskytování služby:

Konzultační hodiny probíhají vždy v pondělí 13.00-17.00 hod. v kanceláři Maltézské pomoci.

Další informace:

Dobrovolnické aktivity jsou psychosociální pomocí výše uvedeným skupinám. Dobrovolníkova aktivita směřuje ke zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, k sociálně-terapeutickým činnostem a rovněž při obstarávání osobních záležitostí. Vyškolený a připravený dobrovolník pravidelně přichází za potřebnou osobou dané cílové skupiny, ať už v domácnosti nebo pobytovém zařízení, a snaží se skrze společné aktivity rozvíjet sociálně-vztahový potenciál klienta. Role dobrovolníka má v této službě povahu společníka, který podporuje osoby daných cílových skupin v aktivitách, které si sám klient vybere a do kterých by bez jeho přispění nemohl vstoupit. Skrze tuto dobrovolnickou službu dochází také k podpoře růstu zdravé občanské společnosti a vzájemné sounáležitosti.

 

Fotogalerie:

Poslední aktualizace dne: 20. 9. 2019.

Skip to content