Domácí hospic Antonínek

Adresa:
Velehradská 181
686 01 Uherské Hradiště
 www.uhradiste.charita.cz
Kontaktní údaje:
 Bc. Radek Nohál - vedoucí projektu
 antoninek@uhradiste.charita.cz
 731 680 347
Poskytovatel:
Charita Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště
Pro koho je služba určena:
Cílovou skupinu paliativní péče tvoří pacienti v pokročilých a konečných stádiích nevyléčitelných chorob ve věku od 3 let a výše.
Doba poskytování služby:

Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dnů v týdnu.

Další informace:

Posláním Domácího hospice Antonínek je poskytnutí péče a podpory nevyléčitelně nemocným osobám v konečném stádiu nemoci v domácím prostředí. Toto poslání naplňujeme činností multidisciplinárního týmu složeného z řad lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků, psycholožky, pastorační pracovnice a duchovních.

Služba nabízí:

 • všestrannou podporu a pomoc rodině, která na sebe vzala péči o člověka, který umírá,
 • multidisciplinární tým vedený lékařem s atestací v paliativní medicíně,
 • zaškolení členů rodiny v ošetřování nemocného,
 • spolupráci s praktickými a odbornými lékaři,
 • paliativní péči zdravotních sester a lékařů v domácím prostředí,
 • pečovatelskou službu,
 • odlehčovací službu,
 • odborné sociální poradenství,
 • duchovní podporu,
 • psychologickou podporu,
 • půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek i zdravotních přístrojů,
 • praktickou pomoc pozůstalým při úmrtí pacienta,
 • péči o pozůstalé.
Fotogalerie:
Forma poskytování služby:
Druh služby:
Cílové skupiny:
Působnost:

Poslední aktualizace dne: 23. 9. 2019.

Skip to content