Domácí zdravotní a hospicová péče

Adresa:
Velehradská 181
686 01 Uherské Hradiště
 www.uhradiste.charita.cz
Kontaktní údaje:
Poskytovatel:
Charita Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště
Pro koho je služba určena:
Osobám, které potřebují péči a podporu v oblasti zdravotně-sociálního pomezí.
Doba poskytování služby:
pondělí-pátek 7.00-15.30 hod.
Další informace:

Posláním Domácí zdravotní a hospicové péče je pomáhat lidem, kteří se ocitli v důsledku nemoci, úrazu, věku nebo osamocení v nepříznivé zdravotní a sociální situaci. Domácí zdravotní péče navazuje a doplňuje péči ústavní a snaží se o zlepšení, udržení a zachování zdraví nebo alespoň o zmírnění následků při jeho ztrátě. Pomáhá rodině při péči o své nejbližší. Je poskytovaná 24hodin, 7 dní v týdnu včetně svátků, je indikovaná žádostí lékaře (praktického či ošetřujícího lékaře z oddělení v nemocnici, odkud je uživatel služeb propuštěn do domácího prostředí). Její rozsah, četnost i požadavek určuje ošetřující lékař. Tato péče je poskytovaná týmem kvalifikovaných zdravotnických pracovníků (všichni pracovníci mají Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu). Péče je rozdělena na 4 typy návštěv časově omezených podle závažnosti onemocnění a potřeb uživatelů.

Rozsah služby:

 • podávání ordinovaných léků, sledování a měření fyziologických funkcí,
 • aplikace inzulínu, injekcí,
 • odběry krve a ostatního biologického materiálu,
 • cévkování žen a péče o permanentní katetry,
 • ošetřování dekubitů a prevenci jejich vzniku, převazy různých ran,
 • ošetřování nemocných s výživovou sondou, zajištění parenterální výživy,
 • aplikace infuzí,
 • nácvik správného používání protéz a jiných kompenzačních pomůcek
 • kondiční a dechová cvičení, ošetřovatelská rehabilitace u nepohyblivých klientů,
 • rozcvičování po úrazech, prevence komplikací imobility,
 • zaučování diabetiků a jejich rodin při používání inzulínových per,
 • péče o porty, PICC katetry a žilní vstupy,
 • péči o pacienty na umělé plicní ventilaci,
 • edukace rodiny o léčebném režimu v terminálním stádiu nemoci
 • psychická podpora pacienta a rodiny,
 • péče o umírající.

 

Fotogalerie:
Forma poskytování služby:
Druh služby:
Cílové skupiny:
Působnost:

Poslední aktualizace dne: 23. 9. 2019.

Skip to content