Domov pro osoby se zdravotním postižením – Kunovice Cihlářská

Adresa:
Cihlářská 526
686 04 Kunovice
 www.ssluh.cz/
Kontaktní údaje:
 Ing. Radka Blahová
 radka.blahova@ssluh.cz
 572548812-3
Poskytovatel:
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště
Pro koho je služba určena:
Cílovou skupinou Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice – Cihlářská jsou osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 19 let. Kombinovaným postižením rozumíme osoby s mentálním postižením a přidruženým postižením tělesným. Dále jsou cílovou skupinou osoby s organickou poruchou vyvolanou poškozením mozku v důsledku úrazu nebo cévní mozkové příhody, jejichž projevy se shodují s projevy osob s mentálním postižením. V domově je vyhrazena kapacita 5 míst pro osoby ve vigilním kómatu v části D1.
Doba poskytování služby:

Zařízení nabízí sociální službu s celoročním pobytem osobám strarším 19 let.

Kapacita:
49 osob.
Další informace:

Domov zajišťuje pro uživatele dle jejich individuálních potřeb: ubytování, stravování, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Pracovníci domova organizují celou řadu kulturně-společenských akcí a výletů, s cílem zpříjemnit a obohatit klientům život.

 

 

Fotogalerie:
Forma poskytování služby:
Druh služby:
Cílové skupiny:
Působnost:

Poslední aktualizace dne: 17. 8. 2023.

Skip to content