Domov pro osoby se zdravotním postižením – Na Bělince

Adresa:
Na Bělince 1492
686 04 Kunovice
 www.ssluh.cz/
Kontaktní údaje:
Poskytovatel:
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště
Pro koho je služba určena:
Osobám s kombinovaným postižením (kombinovaným postižením rozumíme osoby s mentálním postižením a fyzickým postižením – dětská mozková obrna, svalové poruchy, vrozené poruchy pohybového ústrojí).
Osobám s mentálním postižením.
Osobám s jiným zdravotním postižením (jedná se o osoby s organickou poruchou vyvolanou poškozením mozku, jejichž projevy se shodují s projevy osob s mentálním postižením).

Věková struktura cílové skupiny:
– děti a dorost ve věku 3-18 let,
– mladí dospělí ve věku 19-26 let,
– dospělí ve věku 27-64 let.

Horní věková hranice pro přijetí žádosti o poskytnutí sociální služby je věk žadatele do 26 let.

Doba poskytování služby:

Služba je poskytována nepřetržitě po celý rok.

Kapacita:
43 lůžek.
Další informace:

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice – Na Bělince je poskytování a zprostředkování sociálních služeb, ošetřovatelské, zdravotní a výchovné péče dle individuálních potřeb klientů. Umožňujeme klientům žít běžným způsobem života, dle jejich možností a schopností, v souladu se Standardy kvality sociálních služeb.

Fotogalerie:
Forma poskytování služby:
Druh služby:
Cílové skupiny:
Působnost:

Poslední aktualizace dne: 17. 8. 2023.

Skip to content