Domov pro osoby se zdravotním postižením – Staré Město

Adresa:
Kopánky 2052
686 03 Staré Město
 www.ssluh.cz/
Kontaktní údaje:
 Mgr. Pavlína Vavřiníková
 pavlina.vavrinikova@ssluh.cz
 572 544 028, 737 619 069
Poskytovatel:
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště
Pro koho je služba určena:
Služba je určena osobám s mentálním postižením a osobám s kombinovaným postižením (mentálním postižením v kombinaci s tělesným postižením nebo s poruchami autistického spektra).
Doba poskytování služby:

Služba je poskytována nepřetržitě po celý rok.

Kapacita:
49 lůžek. Ubytování je poskytováno v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích se společným příslušenstvím.
Další informace:

Domov zajišťuje pro uživatele dle jejich individuálních potřeb: ubytování, stravování, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Součástí zařízení je velká zahrada využívaná pro volnočasové aktivity, pro duchovní život uživatelů slouží kaple.

Fotogalerie:
Forma poskytování služby:
Druh služby:
Cílové skupiny:
Působnost:

Poslední aktualizace dne: 9. 8. 2022.

Skip to content