Domov pro osoby se zdravotním postižením – Velehrad Buchlovská

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Adresa:
Buchlovská 301
687 06 Velehrad
 www.ssluh.cz/
Kontaktní údaje:
 Mgr. Markéta Kuchařová
 marketa.kucharova@ssluh.cz
 728 665 202, 572 433 071
Poskytovatel:
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště
Pro koho je služba určena:
Dospělým osobám (od 19 let), které mají sníženou soběstačnost z důvodu tělesného, mentálního a kombinovaného postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nemohou své zdravotní a sociální indispozice zvládat v přirozeném prostředí sami nebo za pomoci svých blízkých.
Doba poskytování služby:

Služba je poskytována nepřetržitě po celý rok.

Kapacita:
89 lůžek. Ubytování je poskytováno v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích se společným příslušenstvím.
Další informace:

Domov zajišťuje pro uživatele dle jejich potřeb komplexní celoroční péči: ubytování, stravování, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti (pracovní terapii, muzikoterapii nebo canisterapii, snoezelen), pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Nedílnou součástí nabízené služby je zajištění zdravotní, ošetřovatelské a rehabilitační péče.

Uživatelům pobytové sociální služby je nabízena široká škála volnočasových aktivit. Své dovednosti mohou uplatnit a dále rozvíjet v průběhu celého roku v jednotlivých dílnách (košíkářské, šicí, tkalcovské, keramické), při pohybových a sportovních aktivitách. Dále je nabízena možnost využít počítače s přístupem na internet.

Fotogalerie:
Forma poskytování služby:
Druh služby:
Cílové skupiny:
Působnost:

Poslední aktualizace dne: 26. 9. 2019.

Skip to content