Domov pro osoby se zdravotním postižením – Velehrad Vincentinum

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Adresa:
Nádrvoří 305
687 06 Velehrad
 www.ssluh.cz/
Kontaktní údaje:
 Ing. Mgr. Milena Marečková
 milena.mareckova@ssluh.cz
 572 571 110, 602 778 863
Poskytovatel:
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště
Pro koho je služba určena:
Dospělým osobám od 19-ti let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, mentálního a tělesného postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby.
Doba poskytování služby:

Služba je poskytována nepřetržitě po celý rok.

Kapacita:
50 lůžek. Ubytování je poskytováno v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích se samostatným příslušenstvím a v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích se společným příslušenstvím.
Další informace:

Poslání domova je zaměřeno na vytváření podmínek pro zachování přirozených vztahových vazeb uživatelů a umožnění takového způsobu života, který by se co nejvíce přibližoval běžnému životu v rodině.

Domov zajišťuje pro uživatele dle jejich potřeb komplexní celoroční péči: ubytování, stravování, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání osobních záležitostí.

Uživatelé mohou využívat i nabídku volnočasových aktivit např. v keramické dílně nebo v dílně s využitím technik arteterapie a práce s textilem.

V domově je zajištěna pravidelná lékařská péče.

 

Fotogalerie:
Forma poskytování služby:
Druh služby:
Cílové skupiny:
Působnost:

Poslední aktualizace dne: 26. 9. 2019.

Skip to content