Ergo Uherské Hradiště

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Adresa:
Štěpnická 1156
686 01 Uherské Hradiště
 www.cspzlin.cz/zarizeni/ergo_u...
Kontaktní údaje:
 Mgr. Ondřej Váňa
 ergosluzbyuh@cspzln.cz
 731 406 996
Poskytovatel:
Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s., Mostní 4058, 760 01 Zlín
Pro koho je služba určena:
Osobám od 19 let s lehkým až středně těžkým mentálním postižením a s lehkým až středně těžkým mentálním postižením v kombinaci s lehkým tělesným postižením (prostory služby nejsou bezbariérové).
Doba poskytování služby:

Ambulantní forma:

pondělí-pátek8.00-15.00 hod.

Terénní forma:

pondělí-pátek8.00-15.00 hod.
Kapacita:
10 klientů v rámci ambulantní formy, 7 klient v rámci terénní formy.
Další informace:

Poskytování služeb sociální rehabilitace je zaměřeno především na hledání životní perspektivy, samostatného bydlení, podporu seberealizace a sebeuplatnění při nácviku pracovních činností, podporu přátelství, kontaktů v běžné společnosti a komunikaci, pomoc při jednání s úřady a prosazování vlastních práv. Sociální rehabilitace připravuje programy, které jsou zaměřeny na celoživotní aktivizaci a vzdělávání uživatelů, nácvik a trénink sebe obslužných činností pro samostatný život, nácvik nakládání s finančními prostředky, samostatné cestování, orientaci ve známém i neznámém prostředí, nácvik péče o domácnost (nakupování, úklid, vaření), posilování běžných návyků v péči o vlastní osobu, aktivní trávení volného času. Služba poskytuje také základní sociální poradenství.

Fotogalerie:
Forma poskytování služby:
Druh služby:
Cílové skupiny:
Působnost:

Poslední aktualizace dne: 26. 9. 2019.

Skip to content