Intervenční centrum Zlínského kraje při Centru poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, pracoviště Uherské Hradiště

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Adresa:
Protzkarova 51
686 01 Uherské Hradiště
 www.centrum-poradenstvi.cz/
Kontaktní údaje:
Poskytovatel:
Pro koho je služba určena:
Osobám starším 16 let, které se vlivem domácího násilí dostaly do nepříznivé sociální situace, osobám ohroženým nebo již vystaveným psychickému, fyzickému, sexuálnímu či ekonomickému domácímu násilí.
Doba poskytování služby:

Ambulantní forma:

pondělí8.00-10.00 hod.
úterý13.00-16.00 hod.
středa13.00-18.00 hod.
čtvrtekzavřeno
pátek8.00-13.00 hod.

Terénní forma:

pondělí13.00-16.00 hod.
středa9.00-11.00 hod.
Další informace:

Posláním Intervenčního centra je poskytování odborné pomoci a podpory osobám, které jsou ohroženy násilným chováním ze strany osoby blízké nebo osoby žijící s nimi ve společném obydlí, a vlivem domácího násilí se dostaly do nepříznivé sociální situace a nejsou schopny tuto situaci řešit či jí předcházet. Pomocí sociálního poradenství a sociálně terapeutických činností zvyšovat soběstačnost při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí tak, aby byly schopny těmto situacím předcházet či jej řešit vlastními silami.

Základní činnosti služby:

  • poskytuje sociálně-právní poradenství a sociálně-terapeutické činnosti,
  • poskytuje krizovou intervenci,
  • zprostředkovává kontakty s dalšími odbornými službami (psychologické, psychiatrické, zdravotnické, právnické, azylové bydlení aj.),
  • nabízí pomoc při sestavování bezpečnostního plánu.

Pokud již došlo ze strany Policie ČR či na základě rozhodnutí soudu k vykázání osoby, která vás ohrožuje, z vašeho domova, Intervenční centrum vás bude kontaktovat samo. Pokud k vykázání nedošlo, můžete se obrátit na Intervenční centrum sami. Pokud chcete pomoci osobě z vaší rodiny či okolí, která je ohrožena násilným chováním svého blízkého, můžete se také obrátit na Intervenční centrum.

 

Fotogalerie:

Poslední aktualizace dne: 26. 9. 2019.

Skip to content