Kontaktní centrum v Uherském Hradišti

Adresa:
Šromova 145
686 01 Uherské Hradiště
 podaneruce.cz/
Kontaktní údaje:
 Mgr. Pavla Šuranská
 kcentrum.uh@podaneruce.cz
 777 454 795
Poskytovatel:
Společnost podané ruce o.p.s., Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00 Brno
Pro koho je služba určena:
Osobám ohroženým závislostí nebo závislým na návykových látkách a osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy a rodinám uživatelů.
Doba poskytování služby:

Ambulantní forma:

pondělí-pátek 8.00-16.00 hod.

Terénní forma:

Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice a Uherský Ostroh:

úterý 10.00-18.00 hod.

Uherský Brod, Bojkovice a okolí:

čtvrtek 10.00-18.00 hod.

Tel. číslo pro terénní službu 737 641 727.

Kapacita:
Denní kapacita ambulantní formy služby je 15 klientů, denní kapacita terénní formy služby je 10 klientů.
Další informace:

Cílem je nabízet kontaktní a poradenskou službu jak v kontaktním centru, tak v terénu v Uherském Hradišti a nejbližších městech (Staré Město, Kunovice, Uherský Brod a Bojkovice). Základní ideou zařízení je reagovat nabídkou programů na vývoj místní drogové scény a potřeby klientů a veřejnosti z tohoto vývoje vyplývající (komunitní princip). Terénní programy (výměnný program, poradenství, krizová intervence, asistenční služba) jsou určeny pro uživatele nealkoholových drog a osoby jim blízké. Kontaktní a poradenský program nabízí navíc ještě možnost pobytu klientů v kontaktní místnosti, větší prostor pro poradenskou činnost a některé další služby (občerstvení, vyprání prádla a sprchu). Služby nabízí anonymně.

Fotogalerie:
Forma poskytování služby:
Druh služby:
Cílové skupiny:
Působnost:

Poslední aktualizace dne: 25. 7. 2022.

Skip to content