Labyrint – centrum sociální rehabilitace

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Adresa:
Masarykovo náměstí 157/158
686 01 Uherské Hradiště
 www.uhradiste.charita.cz
Kontaktní údaje:
 Mgr. et Mgr. Roman Mach, DiS.
 labyrint@uhradiste.charita.cz
 733 741 782
Poskytovatel:
Charita Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště
Pro koho je služba určena:
Osobám s duševním onemocněním. Z klinicko-diagnostického hlediska se jedná převážně o osoby s psychotickým onemocněním od 18 do 64 let.
Doba poskytování služby:

Ambulantní forma:

pondělí-pátek8.00-14.00 hod.

Terénní forma:

pondělí8.00-17.00 hod.
úterý8.00-14.00 hod.
středa8.00-17.00 hod.
čtvrtek8.00-14.00 hod.
pátek8.00-14.00 hod.
Kapacita:
20 uživatelů v daný okamžik v rámci ambulantní formy, 3 uživatelé v daný okamžik v rámci terénní formy.
Další informace:

Labyrint – centrum sociální rehabilitace usiluje o začlenění dospělých osob s duševním onemocněním do většinové společnosti. Uživatelé jsou podporováni a motivováni k nezávislosti, samostatnosti a soběstačnosti, a to prostřednictvím poskytování sociální rehabilitace formou ambulantní a terénní služby. Prostřednictvím rozvíjení sociálních kontaktů, sociálních a pracovních dovedností, zprostředkování kontaktů se společensko-kulturním prostředím a dalších psychosociálně-terapeutických programů se v Labyrintu snaží pomoci uživatelům předcházet jejich sociální izolaci a vyloučení ze společnosti.

Fotogalerie:

Poslední aktualizace dne: 26. 9. 2019.

Skip to content