Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TULiP

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Adresa:
Nádražní 29
686 01 Uherské Hradiště
 www.uhradiste.charita.cz
Kontaktní údaje:
 Mgr. et BcA. Josef Kostka
 tulip@uhradiste.charita.cz
 606 672 239, 725 520 998
Poskytovatel:
Charita Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště
Pro koho je služba určena:
Osobám od 12 do 26 let, kteří se při dospívání ocitli v obtížné životní situaci, nebo jsou jí ohroženi (např. problémy ve škole, v rodině, ve vztazích s okolím) a mají zájem o naši podporu a pomoc při řešení svých problémů. Snažíme se pro ně vytvářet takové místo, kam může každý z nich přijít a strávit svůj volný čas s vrstevníky, získat zde radu či informace, pracovat na sobě a naučit se nové věci pro život, aby si v budoucnu sám věděl rady.
Doba poskytování služby:

Ambulantní forma:

pondělí13.00-18.00 hod.
úterý13.00-18.00 hod.
středazavřeno
čtvrtek13.00-18.00 hod.
pátek13.00-18.00 hod.

V červenci a srpnu je otevřeno od 12.00-17.00 hodin.

Terénní forma:

úterý,14.00-17.00 hod.
čtvrtek14.00-17.00 hod.
Kapacita:
15 osob v daný okamžik (ambulantní forma), 1 osoba v daný okamžik (terénní forma).
Další informace:

NZDM TULiP poskytuje ambulantní, popřípadě terénní službu osobám ve věku od 12 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně.

Zařízení nabízí smysluplné trávení volného času v klubovně, která je vybavena např. stolním fotbalem, šipkami, stolními hrami, počítači s připojením na internet.

Služba poskytuje tyto základní činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při obstarávání osobních záležitostí.

Fotogalerie:

Poslední aktualizace dne: 30. 9. 2019.

Skip to content