Odborné sociální poradenství

Adresa:
Růžová 1238
686 01 Uherské Hradiště
 www.gp.cz/
Kontaktní údaje:
 Mgr. Markéta Kuchařová
 marketa.kucharova@gp.cz
 737 961 182
Poskytovatel:
Global Partner Péče, z.ú., Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8
Pro koho je služba určena:
• mladí dospělí (19 – 26 let),
• dospělí (27 – 64 let),
• mladší senioři (65 – 80 let),
• starší senioři (nad 80 let).
Doba poskytování služby:

Ambulantní služba:

pondělí 13.00-16.00 hod.
úterý 13.00-16.00 hod.
středa 8.00-12.00 hod.
pátek 8.00-12.00 hod.

Terénní služba:

pondělí 8.00-12.00 hod.
úterý 8.00-12.00 hod.
středa 13.00-17.00 hod.
čtvrtek 9.00-16.00 hod.
Kapacita:
Jeden klient v jeden okamžik.
Další informace:

Posláním odborného sociálního poradenství je poskytnout ucelené informace, konkrétní profesionální rady, podporu a pomoc osobám, kteří jsou vzhledem ke svému věku či zdravotního postižení v nepříznivé sociální situaci, nebo jsou touto situací ohroženi. Poradenství má pomoci těmto osobám lépe se orientovat ve svých právech a povinnostech, nalézt vhodné řešení jejich životní situace, kterou nejsou schopni svými silami ani za pomoci svého blízkého okolí zvládnout. Poradenství má celkově přispívat ke zlepšení kvality života osob v jejich přirozeném prostředí.

Sociální služba odborného sociálního poradenství poskytuje tyto základní činnosti:

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zprostředkování navazujících služeb),
  • sociálně terapeutické činnosti (poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva a v oblasti vzdělávání),
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí a pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím).

Cíle služby vycházejí z jejího poslání. Nejdůležitějším cílem sociální služby je zamezit zhoršování sociální stavu klienta a zlepšení stavu jeho sociálních dovedností. Další cíle jsou:

  • zajištění podpory a péče o své potřeby v rámci podání informace, edukace nebo koordinace péče či jiných služeb,
  • zastupování nebo podpora při jednání ve spolupracujících institucích a na úřadech,
  • minimalizování rizik a nevhodného sociální prostředí, ve kterém se klient nachází.
Fotogalerie:

Poslední aktualizace dne: 29. 7. 2022.

Skip to content