Odborné sociální poradenství – Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, pobočka Uherské Hradiště

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Adresa:
Palackého náměstí 293
686 01 Uherské Hradiště
 www.chcislyset.cz/
Kontaktní údaje:
 Markéta Bruková, DiS.
 brukovauh@seznam.cz
 572 540 467, 775 679 787
Poskytovatel:
Pro koho je služba určena:
Osobám se sluchovým postižením.
Doba poskytování služby:
pondělí8.00-12.00 hod.13.00-17.00 hod.
úterý8.00-12.00 hod. 
středa8.00-12.00 hod.13.00-17.00 hod.
čtvrtek8.00-12.00 hod. 
pátek8.00-12.00 hod.13.00-14.00 hod.
Další informace:

Odborné sociální poradenství spočívá ve specializovaném poradenství, osobám se sluchovým postižením. Tím se předchází sociálnímu vyloučení této skupiny, napomáhá k její seberealizaci a vyrovnávání příležitostí ve společnosti. Hlavní činností je pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání osobních záležitostí. Zprostředkování navazujících služeb. Pracovníci vycházejí z potřeb uživatele služby.

Cílem poskytovaných služeb je zabránit sociálnímu vyloučení sluchově postižených, hledat optimální řešení osobní situace, ve které se nachází uživatel služeb a předávat uživatelům vhodnou komunikační formou (odezírání, znakový jazyk, psaný text, totální komunikace) informace o jeho právech, možnostech vzdělávání, zaměstnávání apod. Součástí odborného poradenství je půjčovna kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením.

 

Fotogalerie:
Forma poskytování služby:
Druh služby:
Cílové skupiny:
Působnost:

Poslední aktualizace dne: 1. 10. 2019.

Skip to content