Osobní asistence – VČELKA sociální služby o.p.s.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email
Adresa:
Bratří Mrštíků 2015
686 03 Staré Město
 www.pecevcelka.cz/
Kontaktní údaje:
 Mgr. Kristýna Štachová
 stachova@pecevcelka.cz
 602 154 143
Poskytovatel:
VČELKA sociální služby o.p.s., Pivovarská 170/3, 266 01 Beroun 1
Pro koho je služba určena:
Seniorům a osobám se zdravotním postižením (bez omezení věku), kteří mají z důvodu věku, chronického onemocnění nebo postižení sníženou soběstačnost, a jejichž situace vyžaduje pomoc a podporu druhé osoby.
Doba poskytování služby:

Služba je poskytována denně včetně víkendů a svátků i v nočních hodinách – dle potřeb klienta.

Další informace:

Terénní sociální služba poskytována seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří mají z důvodu věku, chronického onemocnění nebo postižení sníženou soběstačnost, a jejichž situace vyžaduje pomoc a podporu druhé osoby. Péče je poskytována v přirozeném sociálním prostředí, nejčastěji v domácnosti klienta. Osobní asistence je na rozdíl od pečovatelské služby poskytována nepřetržitě.

V rámci osobní asistence organizace poskytuje tyto základní činnosti:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, tj. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
  • pomoc při osobní hygieně, tj. pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při použití WC,
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, tj. pomoc při přípravě jídla a pití,
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti, tj. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí, nákupy a běžné pochůzky,
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, tj. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, tj. doprovod do školy, do zaměstnání, lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby, např. na úřad, na poštu,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, tj. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
Fotogalerie:
Forma poskytování služby:
Druh služby:
Cílové skupiny:
Působnost:

Poslední aktualizace dne: 5. 11. 2020.

Skip to content