Domácí zdravotní péče

Adresa:
Palackého náměstí 293, 2.patro
686 01 Uherské Hradiště
 www.centrum-pahop.cz/
Kontaktní údaje:
 Naděžda Balaštíková
 vedoucis@pahop.cz
 737 077 376
Poskytovatel:
PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú., Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště
Pro koho je služba určena:
Služba je určena soniorům a osobám s jiným zdravotním psotižením bez omezení věku, a to po krátkodobé nebo dluhodobé nemoci, po hospitalizaci, po úrazech – jedná se o pacienty s různým druhem diagnóz nebo jejich kombinací.
Doba poskytování služby:

Provozní doba k zajištění péče je nepřetržitá.

Úřední hodiny:

pondělí-pátek 8.00-15.30 hodin
Kapacita:
4 uživatelé v daný okamžik.
Další informace:

Poskytujeme zdravotní péči v přirozeném domácím prostředí. Financování péče je hrazeno zdravotními pojišťovnami. Cíl a předpis péče je stanoven na podkladě léčebného plánu praktického lékaře pacienta/specialistsy (Poukaz na ošetření/DP). Zdravotníci poté dojíždí realizovat předepsané zdravotní výkony do pacientova domova. díky profesionálním schopnostem si umí zdravotníci poradit nejen s řadou zdravotnických výkonů, ale i v náročných situacích, které vykonávají v terénu.

Služba nabízí:

  • ošetřovatelskou rehabilitaci,
  • ošetření ran,
  • příprava a podání lékůrůzných forem,
  • odběry biologického materiálu,
  • ošetření stomií,
  • katetrizace mužů a péče močové katetry,
  • aplikaci infúzí a injekcí,
  • kontrola krevního tlaku, pulsu, saturace, cukru v krvi,
  • poradenství a edukace v obalsti zdravotnictví.

Cílem je zajistit odbornou zdravotní péči ve vlastním sociální prostředí klienta v takovém rozsahu a kvalitě, aby k hospitalizaci nebo k umístění do ústavu sociální péče docházelo, jen když je tonezbytně nutné.

Fotogalerie:
Forma poskytování služby:
Druh služby:
Cílové skupiny:
Působnost:

Poslední aktualizace dne: 5. 10. 2023.

Skip to content